Jes Drost Nissen


 

Homotoxicologi:

Homotoxicologi er en sygdomsforståelse og et behandlingsprincip som blev formuleret af dr. med. Hans Reckeweg (1905-1985) i første del af det 20. århundrede.

Han opfattede det vi kalder sygdom som kroppens svar på en påvirkning af en "toxin" - d.v.s. et stof der er skadeligt for legemet. Det kan være en toxisk substans, men også fx. skader, bakterier, virus, allergener etc. Også psykiske belastninger hører med til "toxiner".

Det vil altså sige at sygdom, symptomer, tegn etc. defineres som kroppens forsøg på at skaffe sig af med eller neutralisere disse exogene og endogene homotoxiner ("menneske-gifte", stoffer der belaster organismen) og organismens forsøg på at kompensere for beskadigelsen. Denne definition indeholder dels en tidsdimension som en væsentlig dimension i enhver sygdom, og betoner også betydningen af "terrainet", d.v.s. det individ, hvor homotoxinet gør sin skadelige virkning.

Med dette som udgangspunkt drejer sygdomsbekæmpelse sig ikke om at undertrykke symptomer, de er jo netop tegn på at organismes kæmper, men om at støtte denne kamp, d.v.s. at styrke legemet så det bedre kan fuldføre denne kamp, og i bedste tilfælde helt slippe af med homotoxinet (den sygdomsforvoldende faktor, meget bredt forstået).

Behandling med Penicillin er for så vidt et eksempel på en sådan behandling, idet det hjælper kroppen til at få bugt med visse bakterier. Men hvis kroppen ikke havde sine egne forsvarsmekanismer, hjalp penicillin ikke. Omvendt ville kroppen ofte klare sig helt fint uden penicillin, specielt hvis man støtter den på anden vis.

Som anført arbejdede dr. Reckeweg med homeopati. Homeopatiske lægemidler egner sig helt fortrinligt til netop at støtte kroppen i dens egne betræbelser uden at hæmme eller skade kroppen på andre områder. Dr. Reckeweg udformede sine egne mediciner af homeopatiske blandinger, og grundlagde fabrikken "Heel" der idag er en af de største fabrikker for homeopatisk medicin.

Jeg har i nogle år arbejdet med præparater herfra og glæder mig dels over en god effekt, også i mange tilfælde, hvor vi læger ikke har så meget at byde på, dels at behandlingen er ganske skadefri og oftest uden bivirkninger.

I modsætning til hvad man ofte hører i lægekredse er der faktisk en ganske stor mængde af videnskabeligt arbejde med homeopati. Jeg har oversat en af artiklerne, som kan læses her.

Man kan læse mere her (på tysk!)


website lavet af Jes Drost Nissen, © 2006-2009